E-Dictionary

Tag : yaşlılık Back to List
Sentence Tags
Gençlikte bilse ihtiyar yapabilse. gençlik ihtiyar yaşlı yaşlılık Details
Yaşlı kişinin aptalı, gencin aptalından kötüdür. genç gençlik yaşlı yaşlılık Details