E-Dictionary

Tag : yaşlı Back to List
Sentence Tags
Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir. ihtiyar yaşlı Details
Ulular köprü olsa basıp geçme. saygı yaşlı Details
Gençlikte bilse ihtiyar yapabilse. gençlik ihtiyar yaşlı yaşlılık Details
Yaşını başını almış tecrübe yaş yaşlı Details
Çocuklar doğruları yaşlılar yanlışları için ağlarlar. çocuk yaşlı Details
Yaşlı kişinin aptalı, gencin aptalından kötüdür. genç gençlik yaşlı yaşlılık Details