E-Dictionary

Tag : hay Back to List
Sentence Tags

Haydan gelen huya gider.

hay huy Details

Hayat güllük gülistanlık değildir.

hayat Details

Kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye.

hayat Details