E-Dictionary

Tag : göç Back to List
Sentence Tags

Gidene kal denilmez.

göç göçmek Details
Avusturyalılar ile Almanları birbirinden ayıran şey ortak dilleridir. göç Details
Yad elde beylik sürmeden, yurtta züğürt gezme yeğdir. göç göçmek göçmen memleket Details

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak.

göç kaçmak Details
Göçüp gitmek. göçmek ölmek ölüm Details
Üç göç bir yangın yerini tutar. göç göçmen taşınmak Details