E-Dictionary

Tag : alışkanlık Back to List
Sentence Tags
Yaşlı ağacın yerini değiştirmemelisin. alışkanlık zorluk Details

Huylu huyundan vazgeçmez.

İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur.

alışkanlık huy kişilik Details

Bugünün işini yarına bırakma.

alışkanlık çalışkanlık çalışmak zaman Details
Yatan (yatar) aslandan (kurttan), gezen (yeler) tilki yeğdir (iyidir). çalışkanlık çalışmak Details
Arı gibi çalışmak çalışkan çalışkanlık çalışmak Details