E-Dictionary

Tag : çıkarcı Back to List
Sentence Tags

Bulanık suda balık avlamak.

çıkarcı zorluk Details