E-DictionaryFortune favors fools.

Meaning :

This proverb is used if somebody has got success without much effort. In other words, if someone achieve a high profit without major mental effort. This term is negatively connotated.

References :
http://www.dict.cc/?s=Die+d%C3%BCmmsten+Bauern+haben+die+dicksten+Kartoffeln
Further Reflections :
  • Is it really just luck if somebody is earning high profit without much effort? Is this proverb discriminating against the “winner”?

Şans ahmakların yanındadır.

Anlamı :

Bu söz iyi şeylerin çok çalıştığı halde şanssız olan insanlardan ziyade  hep ahmakların başına geldiğini ifade etmektedir. Bu söz olumsuz olarak anlaşılır.

Kaynak(lar) :
Doğrudan çeviri.
Yansımalar:
  • Bir kişinin çok fazla bir efor sarfetmeden yüksek gelir elde etmesi sadece şans ile açıklanabilir mi? Bu atasözü “kazanan kişiler” arasında bir ayrım mı yapmaktadır?

Der dümmste Bauer erntet die größten Kartoffeln.

Bedeutung :

Dieses Sprichwort wird verwendet wenn jemand unverdient ohne große Anstrengung Erfolg hat. Anders ausgedrückt wenn jemand ohne größere geistige Anstrengung einen hohen Gewinn erzielt. Dieser Ausdruck ist negativ besetzt.

Quelle :
http://www.sprichwort-plattform.org/sp/Die%20d%C3%BCmmsten%20Bauern%20haben%20die%20dicksten%20Kartoffeln
Krıtısche Reflexıon :
  • Ist es wirklich nur Glück wenn jemand ohne große Anstrengung einen hohen Gewinn erzielt? Ist diese Sprichwort diskriminierend?

Tiene más suerte de la que se merece

Descrıpcıon :

Este proverbio se utiliza para referirse a alguien que tuvo éxito sin mucho esfuerzo. Este proverbio tiene una clara connotación negativa. 

Fuente :
http://dix.osola.com/index.php
Para Profundizar :
  • • ¿Es sólo suerte si alguien obtiene una buena ganancia sin mucho esfuerzo? • ¿No discrimina este proverbio en contra del ‘ganador’?