E-DictionaryYou can’t teach an old dog new tricks.

Meaning :

It is easier to learn new things while you are still young. The proverb suggests that once you’re older, you won’t be able to learn things that you haven’t learnt in your youth.

References :
http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/Ficha.aspx?Par=58094&Lng=9
Further Reflections :
  • The importance of education from an early age on: school system, school starting age, choice of subjects – what are similarities and differences in different nations? The contrast between two common representations: an old person that is seen as especially wise vs. an old person that is incapable of learning new things

Huylu huyundan vazgeçmez./Ağaç yaş iken eğilir.

Anlamı :

Hala gençken bir şeyler öğrenmek daha kolaydır. Bu atasözü gençken öğrenemediğiniz şeyleri yaşlanınca öğrenemezsiniz anlamını taşımaktadır.

Kaynak(lar) :
TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü
Yansımalar:
  • Küçük yaşta itibaren eğitimin önemi: okul sistemi, okula başlama yaşı, konu seçimi –farklı ülkelerdeki benzerlikler ve farklılılar nelerdir? İki yaygın tasvir arasındaki zıtlık: bilge görünen insan yeni bir şey öğrenemeyecek gibi görünen yaşlı insana karşı.
There is no literal at this language that is associated.
There is no literal at this language that is associated.