E-DictionaryAn apple a day keeps the doctor away.
Meaning :

Maintaining regular, healthy habits helps to prevent illness. It is better to adopt the necessary means for a situation does not lead to an end without any solution.

References :
http://www.phrases.org.uk/meanings/an-apple-a-day.html
Further Reflections :
  • Especially with reference to the past, the question that may arise, from a social point of view, is can the poorest classes prevent diseases? Historically, women have had prevention strategies; this wisdom was practically rapt by the dominant culture, the male one, building the myth of witches as evil women.

Güneş girmeyen eve doktor girer.
Anlamı :

Güneşin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkisini anlatan bir söz. Sağlıklı alışkanlıklar edinmek hastalıklardan uzak tutar. İnsan güneşin bulunduğu ortamda yer alırsa hastalanmayacağı için doktora gitmesine de gerek kalmaz.

Kaynak(lar) :
http://www.atasozlerianlamlari.com/Harf/G-08/Atasozu/gunes-gormeyen-eve-doktor-girer/ AKSOY, Ömer Asım, (1988), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Cilt 1, İnkılâp Yayınevi, İstanbul.
Yansımalar:
  • Geçmişe bakarak sosyal bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde şöyle bir soru ortaya çıkmaktadır: En fakir sınıflar hastalıkları önleyebilirler mi? Tarihsel olarak kadınların bazı engelleme stratejileri vardı. Bu bilgelikler baskın kültür olan erkekler tarafından ortaya çıkarıldı, şeytan kadın olarak cadı mitlerinin yaratılması gibi.

Besser vorgesehen als nachbereut.

Bedeutung :

Einhalten regelmäßiger und gesunder Gewohnheiten hilft, Krankheiten vorzubeugen.

Quelle :
http://goo.gl/O5TtrD

Más vale prevenir que curar.

Descrıpcıon :

Mantener hábitos de vida saludables ayuda a evitar la enfermedad. Es mejor adoptar los medios necesarios para que una situación no desemboque en un final sin solución alguna.

Fuente :
http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=59062&Lng=0
Para Profundizar :
  • Sobretodo con referencia al pasado, la cuestion que se puede plantear, desde un punto de vista social, es, ¿pueden las clases populares prevenir la enfermedad? Historicamente, las mujeres han tenido estratégias de prevención; esta sabiduría fue practicamente arrebatada por la cultura dominante, la masculina, construyendo el mito de las brujas como mujeres malvadas.