E-DictionaryBread is the staff of life.
Meaning :

As all living creature, people must be fed. This is the only way to have food which is necessary for their body. A body, which is not properly fed, doesn't have enough food, cannot be vigorous and healthy. It is inevitable for those to flag and get sick. Then, in order to keep healthy, you should care your food habit. Human lives with food. The health and life of people, who don't eat enough, get into danger (Aksoy 1988: 211). Health is preserved by taking care of food. Eating too much doesn't | mean being healthy. Misunderstanding the   proverb  and   eating  greedily is dangerous for life. In fact, being healthy is only possible thanks to taking great care in our food habit. It is said to emphasize the importance of taking care in food habits and to promote people who are thin because of undernourishment (Pala 2010: 65).

References :
http://idioms.thefreedictionary.com/Bread+is+the+staff+of+life

Can boğazdan gelir.
Anlamı :

Her canlı gibi insan da beslenmek zorundadır. Bedeni için gerekli olan gıdaları ancak bu şekilde alır. İyi beslenmeyen, yeterli gıdaları almayan bir vücut sağlıklı, dinç ve dayanıklı olamaz; bu kimselerin güçsüz kalıp hasta olmaları da kaçınılmazdır. O hâlde insan sağlığını korumak istiyorsa, iyi beslenmeye önem vermelidir. İnsan yemekle yaşar. Boğazına bakmayan kişinin sağlığı, yaşamı tehlikeye düşer (Aksoy 1988: 211). Sıhhat, yiyeceklere dikkat etmekle muhafaza edilir. Çok yemek asla sağlıklı değildir. Atasözünü yanlış algılayıp abur cubur tıkınmak sağlık için zararlıdır. Oysa canın sağlığı, boğazımıza gerekli itinayı göstermekle mümkündür. Gıdalara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamak veya gıdasızlıktan zayıflayan kişilere yemeyi teşvik etmek için söylenir (Pala 2010: 65)

Kaynak(lar) :
AKSOY, Ömer Asım, (1988), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Cilt 1, İnkılâp Yayınevi, İstanbul. PALA, İskender, (2010), Sözün Özünden Dünden Bugüne Atasözleri, Kapı Yayınları, İstanbul.

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein
Bedeutung :

Während das türkische Sprichwort betont, dass Brot eine essentielle Lebensgrundlage darstellt, herrscht im deutschen Sprachraum ein gegensätzliches Sprichwort vor: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein" drückt aus, dass abgesehen von Nahrung, auch weitere Faktoren zum Leben notwendig sind. In beiden  Interpretationen zählt Nahrung allerdings zu einem bedeutenden Bestandteil des Lebens.

Quelle :
This proverb expresses just the opposite to the Turkish proverb. Sprichwörtlich nach der Bibel, Matthäus 4,4

El pan es el sosten de la vida.
Descrıpcıon :

Se realiza una aproximación hacia la importancia que posee la alimentación para nuestro cuerpo. Sin comida y nutrientes en nuestro cuerpo, erradicaría en problemas para nuestro cuerpo llegando a dejarlo en un esado de daño.

Fuente :