E-DictionaryIf youth knew; if age could.

Meaning :

Because of the fact that young people are inexperienced, they don't have enough knowledge and practice about the work they do. Old people, who have knowledge and experience, can't use these knowledge and experience sufficiently due to loss of their ability to work (Albayrak 2009: 471). Young people keep falling into error because they don't have enough knowledge and experience about the life. Old people have this knowledge and experience about the life but their physical power may not let them to turn these things into practice.

References :
http://goo.gl/hHHOC3

Gençlikte bilse ihtiyar yapabilse.
Anlamı :

Gençler deneyimsiz olduklarından, yaptıkları işler hakkında yeterli deneyim ve bilgiye sahip değillerdir. Deneyim ve bilgi sahibi yaşlılar ise iş yapma kabiliyetlerini yitirdiklerinden bu deneyim ve bilgilerini yeterince kullanamazlar (Albayrak 2009: 471). Gençler hayata dair konularda çok fazla bilgi ve tecrübe sahibi olmadıkları için sürekli yanılgıya düşerler. İhtiyarlar ise yılların getirdiği bilgi ve deneyime sahiptir; ancak fiziksel güçleri bildiklerini yapmaya el vermeyebilir.

Kaynak(lar) :
ALBAYRAK, Nurettin, (2009), Türkiye Türkçesinde Atasözleri, Kapı Yayınları, İstanbul.

Wenn Jugend nur wüsste, wenn Alter nur könnte.

Bedeutung :

Weil junge Menschen noch unerfahren sind, haben sie nicht genug Wissen und Können für die Arbeit, die sie tun. Alte Menschen, die das nötige Wissen und Erfahrung haben, können diese infolge ihrer schwindenden Arbeitskraft nicht mehr ausreichend nutzen (Alabayrak 2009: 471). Junge Menschen machen Fehler wegen ihres fehlenden Wissens und mangelnder Lebenserfahrung. Alte Menschen dagegen haben diese, aber ihre physischen Kräfte reichen nicht mehr aus, um diese in die Tat umzusetzen.

Quelle :
Zitat: Sigmund Freud Aphorismus: Charles Guillaume Etienne

El joven conoce las reglas pero el viejo las excepciones.
Descrıpcıon :

A pesar del aprendizaje y conocimiento que puedan adquirir los jóvenes, no poseen la sabiduria y real experiencia en la vida como las personas mayores; quienes han llegado a adquirir una mayor experiencia en la vida y conocimiento. Por esta razón la juventud sigue cometiendo errores , porque no pseen el suficiente conocimiento y experiencia de la vida.

Fuente :