E-DictionaryThe young cock crows as he heard the old one.

As the old cock crows, the young cock learns.

Meaning :

The young learn by the example of the elders.

References :
First recorded in 1509: Alexander Barclay, Ship of Fools
Further Reflections :
  • Do children and youths adopt habits and opinions of older people too easily? Are they too influenceable and not critical enough?

Kız anadan öğrenir sofra düzmeyi, oğlan (er) babadan öğrenir sohbet gezmeyi.
Anlamı :

Kız evlat annesinden sofra kurmayı, yemek yapmayı öğrenir; erkek evlat ise babasından kültürün önemli bir parçası olan sohbet sohbet gezmeyi öğrenir.

Kaynak(lar) :
AKSOY, Ömer Asım, (1988), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Cilt 1, İnkılâp Yayınevi, İstanbul. / ÖZSOY, Bekir Sami (2004), Dede Korkut Kitabı, Manisa.
Yansımalar:
  • Çocuklar ve gençler yetişkinlerin düşüncelerini ve alışkanlıklarını kolayca kendilerine adapte edebilirler mi? Onlar yetişkinlerden etkilenme konusunda çok mu hassaslar?

Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen.

Bedeutung :

Das [negative] Beispiel der Eltern ist den Kindern oft Grund zur Nachahmung."

http://www.duden.de/rechtschreibung/Alter_Person_alter_Mensch

Quelle :
http://goo.gl/Xx1SJp
Krıtısche Reflexıon :
  • Übernehmen Kinder und Jugendliche zu kritiklos Gewohnheiten Älterer? Lassen Sie sich oft zu einfach beeinflussen?

Cuanto más vieja, más pelleja.
Descrıpcıon :

Este refran destaca el valor de la experiencia, adquirida envejendo.

Fuente :
https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/vamosaplaticar/conversations/topics/79